Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціяхРоль і завдання цивільної оборони на сучасному етапі розвитку суспільства

1. . Державна система ЦО України, принципи її організації, завдання та структура. Закон “Про Цивільну оборону України”. Положення про Цивільну оборону України. Призначення цивільної оборони України. Загальні принципи організації структури цивільної оборони України. Керівництво цивільною обороною в Україні. Органи управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, їх завдання.

2. Єдина Державна система органів виконавчої влади з питань запобігання і реагування на НС техногенного і природного характеру. Склад та завдання КТЕБ та НС. Завдання Цивільної оборони України згідно із Положеннями міжнародного права з питань захисту людей. Женевські конвенції та Додаткові протоколи до них.

3. Органи управління, сили та засоби ЦО. Державна професійна спеціальна аварійно-рятувальна служба, воєнізована аварійно-рятувальна служба, спеціалізовані аварійно-рятувальні служби на місцях, невоєнізовані формування, організація, оснащення і призначення. ЦО підприємств, установ, організацій, навчальних закладів.

№ 2 Моніторинг небезпек, що можуть спричинити НС.

1. Територіальний моніторинг за об’єктами, ресурсами, процесами і системами захисту та ліквідації НС, стану впровадження превентивних заходів щодо зменшення їхніх масштабів. Мережа спостереження і лабораторного контролю. Урядова інформаційно-аналітична система з НС, збирання, оброблення, передавання та збереження моніторингової інформації.

2. Радіаційнонебезпечні об’єкти. Аварія з викидом радіаційних речовин. Радіоактивне забруднення, його джерела і зони. Дії у разі загрози та під час виникнення раптової аварії з радіоактивних речовин.

3. Методи виявлення іонізуючих випромінювань. Будова, призначення, підготовка до роботи та застосування приладів радіаційної розвідки і дозиметричного контролю.

4. Хімічнонебезпечні об’єкти. Отруйні речовини, їх класифікація, кодування, токсичність, щільність зараження. Дії у разі загрози та під час виникнення раптової хімічної небезпеки.

5. Прилади хімічної розвідки і контролю зараження. Будова, призначення, підготовка до роботи та застосування для визначення наявності небезпечних хімічних речовин.

Організація і проведення рятувальних та інших невідкладних робіт у надзвичайних ситуаціях

1. Концепція захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного походження. Організація життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях.

2. Основні заходи і засоби захисту населення і територій у разі аварій, катастроф, стихійних лих і застосування засобів ураження. Інженерний захист, медичний захист, біологічний захист, радіаційний і хімічний захист. Їх характеристика.

3. Захисні споруди: сховища, протирадіаційні укриття, найпростіші укриття. Призначення та вимоги до них. Властивості захисних споруд ЦО. Укриття населення в захисних спорудах.

4. Засоби індивідуального захисту. Застосування засобів індивідуального захисту: фільтруючі, ізолюючі та промислові протигази, респіратори, використання їх для захисту від отруйних і сильнодіючих отруйних речовин, від радіоактивних речовин і бактеріальних засобів ураження. Засоби захисту шкіри.


6627517034981935.html
6627551187349225.html
    PR.RU™